Gläntan/Täppan: Systerkolonier med gamla anor

GLÄNTAN och TÄPPAN

Söder om Södra vägen i Lund ligger Gläntan och Täppan, i skuggan av de höghus på Södra vägen som i folkmun går under namnet ”Lunna töser”. Äldst är Täppan, som ursprungligen utgjorde ett antal lotter som i huvudsak användes för potatisodling, men där de första kolonistugorna uppfördes 1917. Gläntan är nyare, men har ändå anor som sträcker sig ända tillbaka till det sena 1940-talet. Området är dessutom en av de få djurkolonierna i Lund alltsedan nitton medlemmar i Lilla Råbys kaninklubb fick tillstånd att hysa sina skyddslingar här i april 1948.

Foto: Lars Dareberg

Mer läsning