Lunds äldsta område laddar för kalas

En idyll bakom staketet. Öster I i Lund firar 110 år.

Den 14 juni blir det fest på koloniföreningen Öster I i Lund.

Här, på gammal fälads-mark, invigdes koloniområdet redan sommaren 1905.

Det gör Öster I till Lunds – och ett av Sveriges – äldsta ännu existerande koloniområden. Först i Lund med koloniträdgård var man däremot inte – den tidigaste Lundakolonin låg på Klosters församlings prästboställes område. Den kolonin är dock sedan länge borta.

Öster I var under alla förhållanden det första koloniområde som staden Lund lät anlägga. Förslaget väcktes av läraren, folkbildaren och kommunalpolitikern Nils Lundahl (1858–1940) i januari 1904. Lundahl fick i uppgift av kommunfullmäktige att tillsammans med botanikprofessorn Bengt Jönsson utreda förutsättningarna och bara några månader senare var arbetet klart och beslutet om att skapa ett koloniområde kunde tas.

Det fanns förebilder att arbeta utifrån; redan på 1820- och 1830-talen finns arbetarträdgårdar och familjeträdgårdar omnämnda i Tyskland. Därifrån tog kolonirörelsen vägen över Danmark till Sverige, och från 1890-talet började koloniträdgårdar etableras runt om i landet. 1914, nio år efter att Öster I invigdes, fanns koloniområden etablerade i 34 svenska städer, från Trelleborg till Sundsvall. Först ut var Landskrona med Citadellkolonin och Malmö med Pildammskolonin, båda med ursprungsåret 1895. Av dessa båda koloniområden är det bara Citadellkolonin som existerar idag, och som därmed kan kalla sig Sveriges äldsta koloni.

Tanken bakom koloniområdenas framväxt var att ge stadsborna möjligheter att leva ett sunt liv efter arbetstid, kopplat till möjligheterna att odla egna hälsosamma och billiga grödor. Speciellt under de båda världskrigen kom koloniträdgårdarna att spela en viktig roll i det här avseendet; bara på Stockholms sextusen kolonilotter producerades det under krigsåret 1917 runt 870 ton potatis.

Några sextusen lotter fanns det inte på Öster I vid öppnandet – här fördelades i stället 60 lotter på 12 370 kvadratmeters yta. Området ritades av stadsträdgårdsmästaren Johannes Ekberg. 1912 utökades området sedan med 6 803 kvadratmeter markyta och ytterligare 37 lotter. På en av de lotterna byggdes år 1915 kolonistugan Radisely, som idag ingår i Lunds kommuns naturpedagogiska projekt ”Lärande koloni”. Med kolonistugan och dess trädgård vill Lunds kommun bidra till ett ökat intresse för våra kulturväxter och en biologisk mångfald.

Systerkolonin Öster II med sina dåvarande 133 lotter (varav en del flyttades till Solhällan i samband med bygget av motorvägen mellan Malmö och Lund), tillkom år 1919.

Hallå där Marko Dimovski …

Öster I:s ordförande Marko Dimovski, i grönskan utanför stugan Radisely.

… ordförande i koloniföreningen på Öster I.

Hur kommer ni att fira era 110 år som förening?

– Vi arbetar fortfarande med den slutliga utformningen av festligheterna. Men redan nu kan vi förstås säga att det kommer att bli en hel del barn- och familjevänliga aktiviteter, som korvgrillning och olika former av lekar och tävlingar på dagen. Och vi håller öppet för alla som vill komma och fira med oss!

Vi har passat på att bjuda in en del kommunfolk också, för att ge dem en bild av vår verksamhet och kunna diskutera framtid med dem.

– Sedan, på kvällen, blir det en stor fest för kolonisterna på Öster I . Då firar bara vi som har lotter här på området.

Dela artikeln:

Facebook
Twitter
Email
Print