En plats för att kunna resa sig och blomma igen

- Den som bara vill söka ro i enskildhet kan sätta sig här, demonstrerar Anna Geite, verksamhetschef för Alnarps naturbaserade rehabilitering. Foto: Lars Dareberg

ALNARP/ REHABTRÄDGÅRD.

Blir du stressad ibland av allt jobb i kolonin?

Skaffa dig då ett litet grönt hörn där du sitter bekvämt, kopplar av och njuter av allt det vackra som naturen erbjuder gratis. Utan en massa pockande slit.

Det rådet ger Anna Geite. Och hon vet vad hon talar om.

Sedan många år är hon arbetsterapeut och verksamhetschef för Alnarps rehabiliteringsträdgård.

Anna Geite.

– Vi har haft tre målgrupper i trädgården, säger hon. De som haft diagnosen utmattningssyndrom, personer som drabbats av stroke och nu flyktingar som mår dåligt på olika sätt efter krig och flykt.

Lyckligt Lottad träffar Anna Geite en varm och solig dag i den så kallade rehabträdgården.

– Här inne i det nya växthuset träffas vi för en morgonsamling klockan nio varje dag, sommar som vinter, och startar arbetsdagen med en mugg örtte, berättar hon. Naturligtvis är teet bryggt av de örter vi själva odlar här.

Mellan åtta och tolv deltagare har ingått i de olika i grupperna. Och under tio till tolv veckor har de träffats två till fyra dagar måndag till torsdag. Mötena varar normalt fyra timmar.

För att få en plats måste deltagarna ha drabbats av utmattningssyndrom, stroke eller ha upplevt krig och flykt.

Just nu arbetar Anna Geite och hennes medarbetare med krigsflyktingar.

Vad gäller tidigare grupper som lidit av utmattningssyndrom skiljer hon lite förenklat på två typer av patienter.

– Den ena gruppen går genast upp i full aktivitet med målet att prestera så mycket som möjligt, säger hon. I den andra är deltagarna så trötta och utmattade att de bara vill vila.

– Och det får de göra. Det finns en inbyggd vila i naturen. När vi ser hur plantor långsamt växer fram eller tittar på vackra blommor börjar våra hjärnor att vila. Naturen pockar inte på uppmärksamhet utan ger oss ro.

Samtidigt som patienterna dag för dag förhoppningsvis varvar ner, ingår de i olika forskningsprojekt som utvärderar hur hälsan påverkas genom vistelsen i trädgården och naturen.

Även doften och ljudet av vatten kan vara rogivande för många.

Forskningen i Alnarps rehabträdgård kombinerar teorier från miljöpsykologi, landskapsarkitektur och trädgård med mediciner, sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi.

Hittills har runt 450 patienter passerat Alnarps naturbaserade vård och många längtar tillbaka.

– De vill gärna komma hit för att se hur det har gått med växterna som de kan ha sett som små frön och som sedan vuxit upp till större plantor, säger Anna Geite. Andra vill veta om det är möjligt att kunna odla på egen hand, även om man bor inne i stan.

Den idag runt 17 000 kvadratmeter stora trädgården stod klar 2002. De första åren var patienterna sådana som led av utmattningssyndrom.

Medelåldern låg på mellan 35 och 55 år och de flesta var kvinnor.

Nästa patientgrupp som intresserade forskarna på Alnarp var människor i åldern 55 till 80 år som hade drabbats av stroke. Ungefär lika många kvinnor som män.

Hur kan naturen hjälpa dessa människor att få tillbaka så mycket som möjligt av sin förmåga och minska sin trötthet? undrade forskarna.

Sedan tre år står krigsupplevelser i fokus för studierna. Och hittills har inga patienter försökt att backa ur eller reagerat negativt på behandlingen.

– I de här grupperna får vi även språkstöd, säger Anna Geite. Och det fungerar faktiskt mycket bra. Många av dessa patienter har ju själva odlat i sina hemländer, även om det handlar om helt andra växter, bär och frukter.

Hur kan man då sammanfatta naturens läkande kraft som numera ges på recept?

– Jag använder gärna ordet magi, svarar Anna Geite. I en trädgård träffas man och umgås på ett naturligt sätt. Man får vara med i ett sammanhang samtidigt som naturen är generös. Vem orkar exempelvis äta alla äpplen som ett träd ger oss?

– Dessutom får man följa årstidernas växlingar från den ibland till synes döda naturen på vintern till den sprakande färgprakten på sommaren. Jag brukar jämföra med den magi man upplever då man ser en vacker regnbåge.

FAKTA

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp har genom sin forskning blivit ledande i naturbaserad vård och rehabilitering.

Flera landsting runtom i landet har byggt egna rehabträdgårdar med Alnarp som utgångspunkt och förebild.

Den naturbaserade rehabiliteringen är numera en del av den ordinarie vården i Skåne.

Även i Korea, Japan, England och USA finns den här typen av vård sedan länge.

Källa: Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljövetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Från rotsnurr till växtkraft

Det var i de stora växthusen, de fantastiska uterummen och den gröna sköna miljön på Alnarp som tillvaron plötsligt började te sig ljusare igen.

Efter sex års deadlinehets på olika tidningar, i tre olika städer, ibland med både natt- och dagpass (”klart jag ställer upp, jag är ung och stark”), och utan en semesterdag på fyra år så kom kraschen.

När mörkret sänkte sig famlade jag vilt efter ny stadga i tillvaron. Det var ju jobbet som stått för mycket av min struktur, mitt sammanhang och mitt värde. Nu när jag inte orkade längre, vad fanns då? Hur skulle jag kunna komma tillbaka bara genom att gå hemma, sjukskriven?

Lyckligtvis hörde jag talas om Alnarps rehabträdgård – och där fick jag den dagsrytm och det nya sammanhang jag så väl behövde.

I några månader fick jag varje dag känna myllan mellan mina händer och plantera, vattna, skörda. Vi fick också göra avslappningsövningar, måla, prata och promenera.

Och i arbetet med växterna fanns det varken plats för hjärnstress eller krav.

Den fantastiska miljön i Alnarp behövdes för att läka, men även de som fanns runtom oss i rehabträdgården var betydelsefulla. Som Lena, Lotta och Fredrik, som lyckades skapa en inkluderande och varm stämning och fick oss att känna oss sedda och respekterade.

Det var också värdefullt att möta andra i samma situation, att få spegla sig i dem och finna tröst, bekräftelse och igenkänning samtidigt som vi peppade varandra.

Ibland var det liksom lättare att känna förståelse för någon annans situation, och genom den personen inse att det inte var så konstigt att man själv gått ner sig och överskridit gränser i viljan att prestera på topp, vara duktig och till lags.

Långsamt hände något där i Alnarp. Medan vi tog oss an planta efter planta efter planta, i växthus som badade i ljus, så tog vi också hand om oss själva och varandra.

Sakta kom livet tillbaka.

Vi gick från vinter till vår och från rotsnurr till växtkraft.

Amanda Pietersen

Rotsnurr: När ett träd/planta till exempel stått för länge i samma kruka och börjat växa i cirklar. Näringstillförseln stryps, trädet försvagas, blir mottagligt för skador och stupar lätt vid storm.

Faktaruta

Rehabträdgården i Alnarp togs i bruk 2002.

Hittills har tre grupper av patienter deltagit i rehabiliteringen.

Den första gruppen led av utmattningssyndrom. Grupp två var strokepatienter som under tio veckor besökte trädgården. Den tredje gruppen som nu rehabiliteras är människor med krigsupplevelser.

I varje grupp ingår mellan åtta och tolv patienter.

Källa: Rehabträdgårdens verksamhetschef Anna Geite.

Dela artikeln:

Facebook
Twitter
Email
Print